Kurs obejmuje treści teorytyczne wymagane w ramach realizacji modułu MATEMATYKA II na kierunku Informatyka Stosowana.