Wykład obejmuje treści wykładu ,,Elementy topologii", przeznaczonego dla studentów drugiego  roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.