Kurs obejmuje treści wykładu i konwersatorium przedmiotu Teoria mnogości przeznaczonego dla drugiego roku studiów drugiego stopnia.