Materiały do wykładu i laboratorium z przedmiotu Wstęp do matematyki obliczeniowej B dla 2 roku studiów I stopnia.