Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze środowiskami obliczeniowymi typu MATLAB
(tj. zarówno z płatnym MATLAB-em, jak i darmowymi Octave i Scilab),
a także przygotowanie do modelowania z użyciem pakietów numerycznych.