Wykład obejmuje treści wykładu ,,Elementy topologii B", przeznaczonego dla studentów drugiego  roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.