Materiały dydaktyczne na zajęcia laboratoryjne z Informatyki A dla studentów grupy laboratoryjnej A, pierwszego roku Matematyki, semestr letni 2018/2019.