Wykład dla studentów I roku zaocznych studiów uzupełniających.