Zintegrowany pakiet biurowy
MS OFFICE w pracy naukowej
MS Word: tworzenie i formatowanie tekstu, zaawansowane operacje na
tekście, tworzenie tabel, edytor równań matematycznych, korespondencja seryjna.
MS Excel: tworzenie i obsługa arkusza kalkulacyjnego, tworzenie
i edycja formuł, sporządzanie wykresów.
Power Point: tworzenie prezentacji multimedialnych.
Program ORIGIN i jego wybrane zastosowania w fizyce:
opracowywanie danych pomiarowych, obliczenia numeryczne.