Materiały do zajęć konwersatoryjnych z przedmiotu "Geostatystyka i metody obliczeniowe" (geologia stosowana, III rok)

Kurs Monitoring środowiska wodnego przeznaczony jest dla studentów II roku studiów magisterskich uzupełniających na specjalizacji HOW. Kurs zawiera opis zajęć z zakresu metod statystycznych w ocenie trendów zmian jakości wód podziemnych oraz zestaw zadań.