Materiały do zajęć konwersatoryjnych z przedmiotu "Geostatystyka i metody obliczeniowe" (geologia stosowana, III rok)