Rekomendacje dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zajęć

zgodnie zasadami projektowania uniwersalnego

dla modułu „Geografia regionalna świata

kierunek: Geografia, III rok

Marta Chmielewska, Agnieszka Piechota

WNP Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec


Ćwiczenia z geograficznych systemów informacyjnych dla I roku geografii.