CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studenta z założeniami teoretycznymi i aspektami praktycznymi obsługi ruchu turystycznego. Przedmiot ten, opierając się na wiedzy zdobytej wcześniej, ma przygotować studenta do wejścia na rynek turystyczny.