Wykład z podstaw chemii organicznej dla kierunku Biotechnologia