Kurs przeznaczony dla studentów II roku Ochrony Środowiska. Dotyczy części poświęconej wodom podziemnym.