Kurs ma na celu przybliżyć słuchaczom Wydziału Nauk Przyrodniczych biometrii wraz z metodami statystycznymi wykorzystywanymi w biometrii.