semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 4

Tematyka na laboratorium obejmuje min.

WAŻNIEJSZE MINERAŁY BUDUJĄCE SKAŁY SKORUPY ZIEMSKIEJ

Pospolite minerały można znaleźć niemal w każdym miejscu na kuli ziemskiej. Natomiast ładnie uformowane kryształy lub interesujące formy skupienia różnych minerałów są już znacznie rzadsze.

Obszarami, na których można je spotkać, bywają zazwyczaj wychodnie intruzji magmowych oraz strefy ich kontaktu ze skałami otaczającymi. Mogą tam, bowiem występować nie tylko minerały skałotwórcze skał magmowych, ale również wiele minerałów mniej pospolitych, związanych z żyłami pneumatolitycznymi i hydrotermalnymi. W żyłach, można niekiedy znaleźć sporo rzadkich minerałów kruszcowych, a także samorodki złota i srebra.

Pięknie wykształcone kryształy wielu minerałów spotyka się także na obszarach wulkanicznych.

Interesujące minerały – takie jak granaty, turmaliny, turkusy i niektóre szmaragdy – pojawiają się niemal wyłącznie w strefach wychodni skał metamorficznych, zwłaszcza tych, które zostały poddane silnemu przeobrażeniu w warunkach wysokich ciśnień i temperatur.

Minerały najbardziej odporne na wietrzenie oraz odznaczające się dość znaczną gęstością często gromadzą się wśród okruchowych skał osadowych, a zwłaszcza w piaskach i żwirach rzecznych. Najcięższe, a jednocześnie najbardziej poszukiwane minerały (np. samorodki złota, diamenty oraz inne kamienie szlachetne i kruszce) są na ogół, zgromadzone w spągowych warstwach tych osadów.

Wiele rzadkich minerałów solnych spotyka się na obszarach pustynnych (np. róże pustyni), a szczególnie w pobliżu okresowo wysychających zbiorników wodnych.

        Płynna magma ( intruzje magmowe w litosferze), torując sobie drogę do powierzchni Ziemi, nie tylko pochłania fragmenty otaczające ją skał, ale jednocześnie wciska się we wszelkie szczeliny i pęknięcia istniejące w obrębie skorupy ziemskiej.

W ten sposób tworzą się różnorodne intruzje magmowe, których charakter uzależniony jest od stylu budowy geologicznej, a zwłaszcza układu warstw skalnych spotykanych na danym obszarze. Część z tych intruzji przecina dawne warstwy lub częściowo stapia wcześniej istniejące skały. W efekcie powstają intruzje niezgodne w kształcie pni, dajek oraz batolitów. Niekiedy jednak magma wciska się między poszczególne warstwy skalne i w takich wypadkach dochodzi do rozwoju intruzji zgodnych, wykształconych w postaci żył pokładowych (silli) i fakolitow, a także lakkolitów i lopolitów. Część intruzji magmowych tworzących się najbliżej powierzchni Ziemi, mniej więcej do głębokości 1km, określa się mianem intruzji subwulkanicznych.