Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi również mają się włączyć i wspomagać proces dydaktyczny online. Celem kursu jest aby każdy, kto chce nauczyć się obsługi platformy Moodle, mógł poćwiczyć w praktyce przygotowanie techniczne do prowadzenia zajęć on-line, w roli wykładowcy lub ucznia - do wyboru  i wspomóc dydaktyków w obsłudze platformy.  Nauczyciele akademiccy ogromną część czasu poświęcają na przygotowanie materiałów do zajęć. My natomiast możemy poświęcić czas na nauczenie się niuansów obsługi platformy i służyć radą i pomocą w tym zakresie, tak aby nauczyciel nie musiał tracić czasu na szukanie informacji w internecie - wystarczy, że zwróci się z zapytaniem do nas.