Zajęcia z Podstaw Biologii Molekularnej dla III roku studiów I stopnia na kierunku Biologia