W tym kursie zawarte będą materiały informacyjne dla studentów takie jak: BHP, regulamin przedmiotu, harmonogram laboratoriów, konwersatoriów i wykładów. Umieszczone zostaną także materiały dodatkowe np: karty pracy i instrukcje.