Warsztaty z socjologii wizualnej

Moduł pozwoli zapoznać się z różnymi możliwościami stosowania i analizy elementów socjologii wizualnej zarówno od strony teoretycznej, jak i od strony bardzo praktycznej. 

Pierwsza  część, to zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi za zakresu socjologii wizualnej na podstawie literatury oraz zasobów internetowych: publikacje, projekty, filmy itp.

W drugiej części zajęć, bardziej warsztatowej nacisk będzie położony na rozbudzeniu wyobraźni socjologicznej poprzez zaprojektowanie badań wizualizacyjnych i opracowanie trzech krótkich projektów związanych z wykorzystaniem fotografii oraz na analizie wyników samodzielnej pracy uczestników. Uczestnicy zostaną poproszeni o wykonanie różnego rodzaju zadań wiążących się z praktyką badań wykorzystujących wizualizację.