TECHNIKI ANALIZY i INTERPRETACJA DANYCH

wykłady + egzamin dla studentów kierunku SOCJOLOGIA, studia 2 stopnia

w roku akademickim 2020/2021 (sem. letni)

Celem modułu jest zdobycie przez studenta pogłębionej wiedzy na temat epistemologicznych i teoretycznych założeń prowadzenia badań jakościowych w socjologii, poznanie technik i metod analizy i interpretacji danych jakościowych.

Wykłady dotyczą głównie omówienia jakościowych orientacji badawczych w naukach społecznych, podstawowych zagadnień związanych z metodologią badań jakościowych: ustalenia definicyjne, paradygmaty orientacji jakościowej, założenia i główne tezy metodologii teorii ugruntowanej, zbieranie i wykorzystywanie danych pierwotnych i wtórnych, kwestia wiarygodności i rzetelności źródeł, rodzaje podejść badawczych.


Wymagania wstępne: Znajomość podstaw socjologii oraz samodzielne wyrównanie różnic programowych w zakresie modułu: Metody badań społecznych (socjologia 1 st.)