Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych, III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Stanowi kontynuację zajęć przerwanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zestaw konkretnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów masowych w ramach konkretnych narodowych systemów medialnych (amerykański, brytyjski, niemiecki itd) oraz instytucji medialnych o światowym zasięgu (agencje informacyjne. globalne sieci telewizyjne, rozgłośnie radiowe skierowane na zagranicę).