Kurs przybliża problematykę opinii publicznej. W trakcie zajęć studenci poznają istotę zjawiska, jego uwarunkowania oraz funkcje. Nabywają wiedzę na temat mechanizmów związanych z tworzeniem się opinii publicznej. Uzyskują wiedzę w obszarze nazw i wskaźników badania opinii publicznej. Otrzymują wiedzę na temat technik manipulowania opinią publiczną. Analizują podstawowe drogi weryfikacji opinii publicznej w badaniach empirycznych. Poznają również jak właściwie interpretować wyniki badań sondażowych.