Test zaliczeniowy z logiki dla studentów pedagogiki, semestr letni 2020/2021.