Kurs przeznaczony dla studentów  kierunku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - stacjonarnie

Moduł poświęcony  zagadnieniom zarządzania kryzysowego szczególnie  części  obejmującej wiedzę teoretyczną z zakresu działania służb w sytuacji kryzysowej. Kod zostanie przesłany na email.