Quizy z przedmiotu: Wybrane zagadnienia z socjologii ogólnej.

Obszar tematyczny:

  1. Podstawowe pojęcia socjologiczne
  2. Kultura i społeczeństwa
  3. Socjalizacja. 
  4. Socjalizacja pierwotna. Socjalizacja wtórna. Alternacja. 
  5. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność
  6. Stratyfikacja społeczna
  7. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze
  8. Tożsamość.Tożsamość społeczna i jednostkowa. Tożsamość kulturowa. Tożsamość napiętnowana.

Zasady oceny kolokwium:

1. System zliczy Państwa punkty zaraz po zakończeniu quizu. 

2. Przeliczenie punktacji na ocenę końcową:

100 - 91 = bdb

90 - 81 = + db

80 - 71 = db

70 - 61 = + dst

60 - 51 = dst

poniżej 50 = ndst

Powodzeniawink