Wykład przeznaczony jest dla studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Stanowią uzupełnienie dla wykładu prowadzonego on-line na platformie Microsoft Teams w czwartki

Szczegółowe zagadnienia realizowane na wykładzie:

 1. Etyka normatywna, etyka opisowa. Działy nauki o moralności, etyka życia publicznego
 2. Służby mundurowe, jakie formacje należą do służb mundurowych
 3. Specyfika pracy, sytuacje trudne w pracy SM
 4. Patologie SM (problemy instytucjonalne, strukturalne, korupcja)
 5. Różnica między normą etyczną i prawną
 6. Wymagania etyczne stawiane wobec prawa
 7. Różnica między normą etyczną i przepisem obyczajowym
 8. Etyka zawodowa, zadania etyk zawodowych, przykłady
 9. Kodeks etyczny, funkcje, konstrukcja kodeksów
 10. Utylitaryzm etyczny – przedstawiciele, założenia dotyczące człowieka, zasada użyteczności, interes społeczny
 11. Etyka odpowiedzialności – przedstawiciele, definicja odpowiedzialności (H. Jonas), definicja wolności (K. Jaspers), rodzaje odpowiedzialności
 12. Personalizm etyczny – przedstawiciele, godność osoby, siedem zasad etyki społecznej
 13. Etyka zalet charakteru – przedstawiciele, cnoty i praktyka, zalety pracownika służb mundurowych
 14. Libertarianizm – przedstawiciele, własność prywatna, krytyka państwa, demarchia, samorzutny ład społeczny
 15. Prakseologia – przedstawiciele, konflikty wartości, rozwiązywanie konfliktów