Kurs dla wykładu z przedmiotu psychometria dla studentów 3 roku psychologii.