Kurs Psychologiczna Praca z Filmem zawiera zbiór materiałów dla studentów czwartego roku uczęszczających na fakultet F2 w trybie dziennym.