Kurs zawiera materiały dydaktyczne do ćwiczeń z przedmiotu Różnice Indywidualne.