Zaliczenie z przedmiotu "logika" dla studentów pedagogiki w semestrze zimowym 2022/2023