Celem kursu jest poszerzenie wiedzy nt. funkcjonowania człowieka w różnych kontekstach społecznych i organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji z zakresu diagnozy i interwencji dot. komunikacji w różnego typu organizacjach.