Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Bezpieczeństwa NiM niestacjonarnego (zjazdy 07.03; 28.03; 25.04; 16.05; 06.06.)

W trakcie kursu studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat hierarchii aktów prawnych w Polsce oraz referendów. Jeżeli sytuacja związana z pandemią koronawirusa miała się pogarszać, a odbycie zajęć w najbliższej przyszłości w formie stacjonarnej byłoby niemożliwe to zostanie przedstawiona część druga kursu, w ramach której będziemy realizować dalsze tematy z konspektu zajęć (a więc omówimy zagadnienia związane z organizacją władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Polsce).