Przedmiot wprowadza w podstawy pracy edukacyjnej i terapeutycznej osób z ASD. Studenci poznają sposoby organizacji zajęć, metody, zasady oraz formy realizacji pracy edukacyjno - terapeutycznej.