Celem przedmiotu jest rozwinięcie i pogłębienie współczesnych zagadnień teorii komunikowania masowego. W tym celu przedstawione zostaną współczesne osiągnięcia teorii występujące w polskiej a zwłaszcza zagranicznej literaturze przedmiotu. W efekcie student otrzyma wiedzę na temat teorii mediów i jej roli w transdyscyplinarnej nauce o mediach i komunikowaniu.