he course focuses on diverse aspects of the ever the growing presence of chemical products and chemical processes and technologies in our society. Topics range from the short introduction to basic technological processes, like ammonia and sulfuric acid production, through the environmental impact of the chemical industry, energy production e.g. burning of fossil fuel, purification of contaminated water, efforts to prevent the ozone layer depletion process, new forms of energy storage, to development and application of quantitative diagnostic medical tests performed on a waxed paper. Students read and analyze the assigned material and watch videos. Their active participation includes in class discussions, their own presentations prepared in electronic form etc. The final grades will be based on the written test, but in class activity and the presentation will also be taken into account.

W niniejszym kursie studenci znajdą zadania omawiane na konwersatorium z Poszerzonej Chemii Nieorganicznej (Przedmiot obieralny A) na kierunku Chemia.

Kurs poszerzonej chemii nieorganicznej obejmuje zagadnienia:  Charakterystyka pierwiastków grup 1-3. Charakterystyka pierwiastków grup 13-18. Ogólna charakterystyka pierwiastków przejściowych (występowanie i otrzymywanie; konfiguracje elektronowe, właściwości fizykochemiczne, stopy i międzywęzłowe związki metali przejściowych, klastery). Wprowadzenie do chemii koordynacyjnej – liczba koordynacji, wielościan koordynacyjny, izomeria, trwałość termodynamiczna i kinetyczna, zastosowanie teorii pola krystalicznego oraz teorii pola ligandów do interpretacji właściwości spektroskopowych i magnetycznych.  Charakterystyka wybranych grup związków koordynacyjnych – karbonylki metali przejściowych, oksokompleksy i metaloceny – synteza, identyfikacja i zastosowania. Skandowce, tytanowce i wanadowce. Charakterystyka pierwiastków grup szóstej i siódmej.  Fizykochemia pierwiastków grup ósmej, dziewiątej i dziesiątej. Miedziowce i cynkowce – występowanie, otrzymywanie, najważniejsze związki i zastosowania. Lantanowce i aktynowce.