Kurs dotyczy modyfikacji programów nauczania zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Przedstawiono rekomendację dla przedmiotu "Zielona chemia, jako ważny element ochrony środowiska".

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku kierunku Ochrona Środowiska. Kurs dotyczy części laboratoryjnej i wykładu realizowanego w Instytucie Chemii.