W ramach wprowadzenia do wykładu będą omówione podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje oraz historia rozwoju nanotechnologii. Zostanie scharakteryzowana budowa i struktura nanomateriałów oraz metody jej badania ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie (WAXS, SAXS, PDF, RDF, reflektometria). Będą omówione podstawowe technologie wytwarzania nanomateriałów: mechaniczna synteza, metoda szybkiego chłodzenia cieczy, ALD (Atomic Layer Deposition), CVD (Chemical Vapor Deposition), PVD (Physical Vapor Deposition), etc. Zostaną podane przykłady zastosowań nanotechnologii i nanomateriałów (np. w elektronice, medycynie etc).


Studenci poznają podstawy technologii półprzewodnikowych wraz z opisem fizycznym. Omawiana jest teoria półprzewodników, złącza p-n i tranzystory. Przedstawione zostają technologie produkcji mikro i nano- układów (fotolitografia, techniki produkcji cienkich warstw). Przedstawione zostają konkretne zastosowania mikrotechnologii jak MEMS (Microelectromechanical systems) czy nowoczesne sensory. Oprócz tego studenci zapoznają się z nowoczesnymi urządzeniami do analizy mikro i nano- układów. Kurs kończy się przedstawieniem nowatorskich i futurystycznych pomysłów i kierunków rozwoju mikrotechnologii.