Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące naukę korzystania z głównych pakietów chemii obliczeniowej oraz ich użycie do rozwiązywania
problemów chemicznych

Chemia kwantowa ma za zadanie zapoznanie studentów z ważniejszymi pojęciami chemii teoretycznej, w szczególności
wyrobienie umiejętności posługiwania się metodami chemii kwantowej, termodynamiki statystycznej oraz mechaniki i dynamiki
molekularnej do określania struktury, charakterystyki spektroskopowej i właściwości związków chemicznych jak również opisu reakcji
chemicznych na gruncie chemii teoretycznej.