Zajęcia mają charakter wprowadzający do problematyki bezpieczeństwa państwa, zakłada się zatem tylko ogólną wiedzę z przedmiotów społecznych posiadaną przez słuchaczy – absolwentów różnych kierunków. W zakresie wiedzy słuchacz zna podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa (narodowym) – wyzwania, zagrożenia, szanse, interesy państwa oraz społeczne w dziedzinie bezpieczeństwa, polityka i strategia bezpieczeństwa, służby specjalne oraz ochrona informacji niejawnych a także bieżące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa państwa. W zakresie umiejętności słuchacz potrafi analizować dokumenty z zakresu polityki bezpieczeństwa  państwa oraz posługuje się terminami z zakresu teorii bezpieczeństwa w pracy pisemnej. w zakresie kompetencji społecznych

słuchacz potrafi rozwiązywać problemy państwa w zakresie jego bezpieczeństwa w aspekcie interesów społecznych – zbiorowych i jednostkowych