Historia maszyn cyfrowych i języków programowania, zagadnienia obliczalności, automatów, gramatyk i języków formalnych, paradygmaty programowania i algorytmika, badanie złożoności algorytmów, przegląd języków programowania, zagadnienia translacji, kompilacji, interpretacji, asemblacji kodu źródłowego oraz konsolidacji, wytwarzanie aplikacji komputerowych zgodnie z najlepszymi praktykami inżynierii oprogramowania, wykrywanie uszkodzeń, błędów i defektów kodu, techniki testowania i procedury debugowania programów. Podstawy modelowania systemów informatycznych UML i biznesowych BPMN, wykorzystanie zasobów bibliotecznych, zastosowania graficzne, projektowanie interfejsów użytkownika, zagadnienia UX, podstawy obliczeń współbieżnych, przegląd środowisk i narzędzi wytwórczych Dev-cpp, Visual Studio, Eclipse, wdrażanie systemów.