Zajęcia dotyczą II stopnia kierunku Informatyka, na specjalności IJO. Omawiane tu będą wybrane problemy spośród algorytmów typu uczenie ze wzmocnieniem - RL, Q-learning, metoda różnic czasowych Suttona. Wprowadzenie stanowić będzie programowanie dynamiczne, systemy wieloagentowe oraz łańcuchy Markowa.

Część informacji będzie zamieszczona w j. angielskim.