Zajęcia są przeznaczone dla studentów informatyki kierunku PGK.
Ich celem jest zaznajomienie studentów z biznesowym podejściem do tworzenia aplikacji z kategorii gier. W ramach programowych podane zostaną różne metody zarządzania projektem oraz zespołem.

Zajęcia prowadzone są w oparciu metodykę: PRINCE2, z przedstawieniem zarysu metodyk takich jak Agile, Lean, XP, Crystal i Scrum.