Kurs obejmuje wykłady i konwersatoria dla przedmiotu Topologia prowadzonego przez IM UŚ w ramach studiów niestacjonarnych drugiego stopnia.