Kurs z przedmiotu "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA SYSTEMY CAD/CAM/CAE" przedstawia szeroko rozumiane zagadanie z technologii CAx. Kurs będzie podzielony na trzy części. Pierwsza będzie dotyczyła zagadnienia związanego z systemami CAD - systemami komputerowego wspomagania projektowania. Materiały dotyczące tej części będą przedstawiać krótki wstęp do systemów CAD, ich podział, wykorzystanie takiego rodzaju systemów w procesie projektowania produktu. Systemem na którym zostanie zaprezentowane praktyczne wykorzystanie będzie system SOLIDWORKS. Część druga będzie dotyczyć systemów CAM, czyli systemów komputerowego wspomagania procesów wytwarzania. Studenci w tej części dowiedzą się na temat procesów wytwarzania produktu oraz poznają zagadnienia związane z obróbką i przeróbką plastyczną. W ostatniej części zostanie przedstawiony system komputerowego wspomagania kontroli jakości i zarządzania cyklem produkcyjnym. Kurs będzie również zawieraj przykłady rozwiązania danego problemy konstrukcyjnego oraz ćwiczenia dla studentów do samodzielnego wykonania.