Kurs jest egzaminem pisemnym dla studentów I r. matematyki