Wykłady zawieją  wiadomości o współczesnych materiałach stosowanych w lotnictwie i technice kosmicznej. Będzie omówiona struktura i otrzymywanie kompozycyjnych i strukturalnych materiałów lotniczych oraz nanokompozytów jak i materiałów typu SMART. Szczególną uwagę zwrócono na kompozyty  polimerowe i o osnowie metalowej oraz na stosowanie nanorurek węglowych jako fazy umacniającej. W wykładach omówiono również monokrystaliczne materiały lotnicze stosowane do produkcji turbin silników lotniczych, w szczególności do produkcji monokrystalicznych łopatek turbin pracujących w temperaturze powyżej 1000oC.