Opis wymagań dotyczących ćwiczeń z Bezpieczeństwo Wirtualnych Światów i Usług (MUI 3sem PGK1) - semestr letni, studia dzienne.