Kurs obejmuje cykl wykładów związanych z przedmiotem Propedeutyka nauk medycznych wprowadzający studentów w zagadnienia aktualnych wyzwań medycyny. Na kanwie wybranych chorób cywilizacyjnych przedstawiony został sposób analizy objawów chorobowych, diagnostyki klinicznej i obrazowej od lampy rentgenowskiej do zaawansowanych technik endoskopowych. Celem kursu jest przybliżenie problemów i ograniczeń z jakimi zmaga się współczesna medycyna.